fbpx

Sommartider hej hej!

Så var det sommar igen, då. Sommarlov – fast det har vi ju inte i förskolan. Eller har vi det? Jag tycker mig se en växande tendens inom förskolan att i allt större utsträckning följa grundskolans tidsmässiga struktur med höst- och vårterminer, samt innehållsligt. Vi avslutar våra “grupper” i samband med att vårterminen slutar och

Läs mer...

Är tarifflöner lösningen för vår bristande lönestruktur?

Tidigare har Jan skrivit om uppropet för tarifflönetrappans återinförande. Samt att vårda sin inre pedagog snarare än att ”marknadsföra sig själv för en god löneutveckling”. Jag förstår verkligen hans tanke – och håller med! Till viss del… Flera gånger under min utbildning stötte jag på föreläsare som pratade om de olika personlighetstyperna som sökte sig

Läs mer...

Tre nyanser av Läroplan

För 25 år sedan, den 1 augusti 1998, trädde förskolans första läroplan i kraft. Den höstterminen lämnade förskolan socialdepartementets försorg, blev en egen skolform och därmed en angelägenhet för utbildningsdepartementet. Sedan dess har läroplanen reviderats två gånger (2010 och 2016). Den ersattes 2019 av den nu gällande versionen: Lpfö18. Mig veterligen uppmärksammades inte det läroplansjubiléet

Läs mer...