fbpx

Här kan du se lite information om oss som skriver på Tankar om Förskola.

Alla som skriver gör det utifrån egen person och det som skrivs ska inte förknippas med dennes anställning eller andra uppdrag utanför den här bloggen.

Vill du vara med och skriva? Skicka ett Mail till Johan på mailadressen nedan!


Grundare, redaktör och skribent
johan@tankaromforskola.se

Johan Eckman, född 1985 i Arvika och bosatt sedan 2007 i Malmö. Tog examen från programmet ”Barn- och ungdomsvetenskap” i februari 2011 och kunde därmed titulera sig själv förskollärare och grundskollärare i ”Grundskolans tidigare år (årskurserna 1-5)”.

Arbetar som musik-förskollärare i område C1 i Malmö som består av förskolorna Maryhills Förskola, Nydala förskola och Fröviks förskola.

Har även förtroendeuppdrag i både Sveriges Lärare Malmö och Sveriges Lärare nationellt.

Skriver framförallt allmänna kåserier och fackliga frågor.

Följ på Twitter!


Skribent

Anton Jakobsson, född 1990 i Jönköping och numera bosatt i Anderslöv. Tog examen från förskollärarprogrammet med musikprofil från Malmö Universitet 2018.

Arbetar just nu som förskollärare i Anderslöv.

Skriver framförallt om praktiskt musikarbete i förskolan.


Skribent

Anders Wiking, född 1984 i Lomma. Tog examen från förskollärarprogrammet med musikprofil 2018 och har sedan dess provat på förskollärareyrket i flertalet kommuner.

Landade tillsist i Malmö stad där han arbetar som förste förskollärare på två förskolor i Oxie.

Spelar i barnmusikbandet Rimstad Rockerz tillsammans med Johan och Anton.

Skriver främst allmänna kåserier kring förskolan och förskollärares förutsättningar.


Skribent

Cecilia Bross, född 1976 i Stockholm. Blev legitimerad förskollärare 2017 och har också en fil. kand i litteraturvetenskap med inriktning på barnlitteratur. 

Arbetar som förskollärare på Södermalm i Stockholm och har förtroendeuppdrag i Sveriges Lärare Stockholm och Sveriges Lärare nationellt. 

Skriver kåserier om förskollärares vardag samt om fackliga frågor.


Skribent

Lina Karlström, förskollärare på uteförskola i Malmö, krönikör på Förskoletidningen och författare till boken ”Undervisa utomhus – lek och lärande i stationer”.

Lina brinner för det relationella arbetet, för utevistelsen, för rörelse utomhus men också för att arbeta med olika former av naturslöjd tillsammans med barnen. 


Skribent

Maria Karlander, född på Borås KK 1974, numera bosatt i Lerum. Arbetar som förskollärare sedan 1996 men de sista åren mestadels som fackligt förtroendevald för Sveriges Lärare i Partille. Där är mina huvudsakliga uppdrag huvudskyddsombud samt förhandlingsombud, båda med riktning mot förskolan. 

Skriver främst om förutsättningar för uppdraget som förskollärare, den samlande kraften till förändring och förbättring och varför vi måste våga vara modiga och säga nej…


Skribent

Jan Kjellin, född 1972 i Hälsingland. Är examinerad (och sedermera även motvilligt legitimerad) förskollärare sedan 2006 och har även en fil mag i ”Pedagogiskt Arbete” med fokus på kollegialt lärande genom sociala medier.

Är (även det sedan 2006) yrkesverksam i den kommunala förskolan i Falun. Jag är även utbildad VFU-handledare samt representerar fackförbundet Sveriges Lärare som skyddsombud.

I det här forumet kommer jag dels att reflektera och resonera kring olika aspekter av förskolans vardag i kåserier och krönikor, men också kring mina uppdrag som VFU-handledare och skyddombud och det ibland svårgripbara och tunga ansvar som följer på dessa.


Skribent

Agnes Knutsson, född 2002 i Örkelljunga och går just nu första terminen på förskollärarutbildningen med musikprofil via Malmö Universitet.

Har tidigare erfarenhet av att arbeta som vikarie på flera förskolor, och fick därifrån motivation att vidareutbilda sig. 

Skriver främst om att utbilda sig, förväntningar och rädslor samt om hur det är att komma in i förskolans värld. 


Skribent

Alma Brnjak, förskollärare på Diamantens förskola i Malmö. Har arbetat inom förskolans verksamhet sedan 2001 och tog förskollärarexamen på Malmö högskola 2010. 

Har brinnande intresse för de estetiska och kreativa lärprocesserna och har gått ateljérista-utbildning (2019).

Hur hon kopplar arbetet i ateljén med andra läroplans område och projekt kommer att vara en röd tråd i mina inlägg. 

Är ansiktet bakom instagramkontot atelje­_22 där hon delar ”små glimtar av våra projekt”.  


Skribent

Helena Lückner bor i Göteborg och erhöll förskollärarexamen 1996 vid Göteborgs Universitet. En evighet sedan och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess men inte tillräckligt mycket.

Har sedan studietiden engagerat mig i förändrings- och förbättringsfrågor vilka allt oftare sammanfallit med fackliga frågor. Har en stark tro på kollektivet och den kraft vi kan uppbringa genom gemensam beslutsamhet. Tror att droppen urholkar stenen och trägen vinner men är ändå allt som oftast ganska otålig och vill se snabbare resultat.

Är förtroendevald i Göteborgs Lokalförening i Sveriges Lärare och skriver gärna om förskollärares förutsättningar och villkor, arbetsmiljö och nödvändigheten av förbättring.


Skribent

Maria Sjöström-Fyhr, född 1975 i Halmstad och numera bosatt i Arvika. Tog examen från förskollärarprogrammet 2021 från Karlstads Universitet.

Är även arbetsplatsombud och skyddsombud för Sveriges Lärare på sin arbetsplats.

Skriver om förskolans vardag och även om funderingar och tankar om att vara ny inom yrket.


Skribent

Sara Rostedt född i Lund 1985. Tog examen 2010 mot förskolan och grundskolans tidigare år med inriktning kultur, medier & estetik. Har även läst ateljeristautbildning vid Malmö universitetet.

Sedan förskollärarexamen har Sara arbetat i förskolan (Malmö stad) med varierande uppdrag, som förskollärare, förste förskollärare & ateljerista.

Just nu arbetar Sara som ateljerista som är ett pedagogiskt-konstnärligt uppdrag. Där arbetar Sara projektinriktat tillsammans med barnen på ett sätt där barns tankar, röster och idéer synliggörs, främst kopplat till bild och form.

Som ateljerista arbetar Sara nära barnen med estetiska lärprocesser både som metod och innehåll.


Skribent

Marie Olsson, född 1989 och bor i Arvika. Gick barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och tog studenten 2008. Arbetade ett år som vikarie för att sedan studera förskollärarprogrammet på Karlstad Universitet med inriktning Hinder och möjligheter för lärande och tog examen 2013.

Jag är utbildad Vfu-handledare och även arbetsplatsombud och är särskilt intresserad av specialpedagogik samt hur man får en fungerande verksamhet för alla parter.

Jag skriver om förskolans vardag och tankar som uppstår i yrket.


Skribent

Ann Kronberg Larsson, förskollärare sedan 1997 med examen från Vänersborgs högskola. Vidareutbildade till specialpedagog (2015) och speciallärare (2018).

Har just nu tre yrken som blandas.

Hon skriver om förskolan och arbetar nu i anpassad grundskola i Norrtälje.

Författare