fbpx

Om oss

Här kan du se lite information om oss som skriver på Tankar om Förskola.

Alla som skriver gör det utifrån egen person och det som skrivs ska inte förknippas med dennes anställning eller andra uppdrag utanför den här bloggen.

Vill du vara med och skriva? Skicka ett Mail till Johan på mailadressen nedan!


Grundare, redaktör och skribent
johan@tankaromforskola.se

Johan Eckman, född 1985 i Arvika och bosatt sedan 2007 i Malmö. Tog examen från programmet ”Barn- och ungdomsvetenskap” i februari 2011 och kunde därmed titulera sig själv förskollärare och grundskollärare i ”Grundskolans tidigare år (årskurserna 1-5)”.

Arbetar som musik-förskollärare i område C1 i Malmö som består av förskolorna Maryhills Förskola, Nydala förskola och Fröviks förskola.

Har även förtroendeuppdrag i både Sveriges Lärare Malmö och Sveriges Lärare nationellt.

Skriver framförallt allmänna kåserier och fackliga frågor.

Följ på Twitter!


Skribent

Anton Jakobsson, född 1990 i Jönköping och numera bosatt i Anderlöv. Tog examen från förskollärareprogrammet med musikprofil från Malmö Universitet 2017. 

Arbetar just nu förskollärare i Anderslöv.

Skriver framförallt om praktiskt musikarbete i förskolan.


Redaktör och skribent

Anders Wiking, född 1984 i Lomma. Tog examen från förskollärarprogrammet med musikprofil 2017 och har sedan dess provat på förskollärareyrket i flertalet kommuner.

Landade tillsist i Malmö stad där han arbetar som förste förskollärare på två förskolor i Oxie.

Spelar i barnmusikbandet Rimstad Rockerz tillsammans med Johan och Anton.

Skriver främst allmänna kåserier kring förskolan och förskollärares förutsättningar.


Skribent

Cecilia Bross, född 1976 i Stockholm. Blev legitimerad förskollärare 2017 och har också en fil. kand i litteraturvetenskap med inriktning på barnlitteratur. 

Arbetar som förskollärare på Södermalm i Stockholm och har förtroendeuppdrag i Sveriges Lärare Stockholm och Sveriges Lärare nationellt. 

Skriver kåserier om förskollärares vardag samt om fackliga frågor.


Skribent

Lina Karlström, förskollärare på uteförskola i Malmö, krönikör på Förskoletidningen och författare till boken ”Undervisa utomhus – lek och lärande i stationer”.

Lina brinner för det relationella arbetet, för utevistelsen, för rörelse utomhus men också för att arbeta med olika former av naturslöjd tillsammans med barnen. 


Skribent

Maria Karlander, född på Borås KK 1974, numera bosatt i Lerum. Arbetar som förskollärare sedan 1996 men de sista åren mestadels som fackligt förtroendevald för Sveriges Lärare i Partille. Där är mina huvudsakliga uppdrag huvudskyddsombud samt förhandlingsombud, båda med riktning mot förskolan. 

Skriver främst om förutsättningar för uppdraget som förskollärare, den samlande kraften till förändring och förbättring och varför vi måste våga vara modiga och säga nej…


Skribent

Zanna Fredberg har arbetat som förskollärare sedan 2012 men hamnade i yrket många år tidigare. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har spenderats i Göteborg men rötterna finns i Småland.  

De senaste åren har Zanna lagt mycket tid på handledarskap och systematiskt arbete för att skapa likvärdighet i förskolans utbildning. Fokus har legat på språkutvecklande arbetssätt, inkludering, lärmiljöer, undervisning och dokumentation.

Under hösten 2023 kommer Zanna att vara tjänstledig för att testa på en pedagogtjänst på Universeum i Göteborg.

Tidigare har Zanna engagerat sig i förskoleupproret och politiska frågor på lokal nivå och Zanna tror på att skapa forum där vi kan föra konstruktiva dialoger om förskolans förutsättningar och barnens rättigheter till en trygg och lärorik förskoletid.


Skribent

Jan Kjellin, född 1972 i Hälsingland. Är examinerad (och sedermera även motvilligt legitimerad) förskollärare sedan 2006 och har även en fil mag i ”Pedagogiskt Arbete” med fokus på kollegialt lärande genom sociala medier.

Är (även det sedan 2006) yrkesverksam i den kommunala förskolan i Falun. Jag är även utbildad VFU-handledare samt representerar fackförbundet Sveriges Lärare som skyddsombud.

I det här forumet kommer jag dels att reflektera och resonera kring olika aspekter av förskolans vardag i kåserier och krönikor, men också kring mina uppdrag som VFU-handledare och skyddombud och det ibland svårgripbara och tunga ansvar som följer på dessa.


Skribent

Kelly Mills Kallin, bosatt i Tyresö, en av Stockholms kranskommuner där jag även arbetar sedan 2,5 år tillbaka. Verksam inom förskolan sedan 2009, men tog min förskollärarexamen först 2016 vid Södertörns högskola.

Har först arbetat ett par år inom Stockholm stad för att sedan arbeta ett par år i Haninge kommun som utvecklingsledare, arbetslagschef och ateljépedagog.

Nyligen utbildat mig till ateljerista vid Malmö universitet, men arbetat som förskollärare. Brinner för lärmiljöer men främst för en levande och inkluderande ateljékultur. Bedriver Instagramkontot pedagogisk_iscensattning som främst vill lyfta betydelsen av en välplanerad, inbjudande och lustfylld undervisning genom estetisk iscensättning.


Skribent

Agnes Knutsson, född 2002 i Örkelljunga och går just nu första terminen på förskollärarutbildningen med musikprofil via Malmö Universitet.

Har tidigare erfarenhet av att arbeta som vikarie på flera förskolor, och fick därifrån motivation att vidareutbilda sig. 

Skriver främst om att utbilda sig, förväntningar och rädslor samt om hur det är att komma in i förskolans värld.