fbpx

Kompetensutveckling för personalen på förskolan 

Den här gången tänker jag kring kompetensutvecklingen som ytterligare en viktig del av förskolans verksamhet. Kompetensutveckling sker oftast på verksamhets- och individnivå. För arbetsgivaren innebär det ofta en utmaning i att hitta en balans mellan verksamhetens behov och de individuella önskemålen om kompetensutveckling. Men oavsett vilken nivå den ligger på, är det en nödvändig del

Läs mer...

”Näää.. fast nu ångrade jag mig… Nu vill jag bara ha två saker”

I slutet av mars var jag på Matematikbiennalen 2024 som detta året var i Örebro, på Örebro universitet. På Matematikbiennalen samlas lärare från förskolan upp till gymnasiet för att prata matematik tillsammans, lära och fortbilda varandra. Man kan säga att det är som en stor konferens. Jag var där och ställde ut vår Matteaffär som

Läs mer...

Bedömning i förskolan – behövs det?

Skolverket menar att arbetslaget i förskolan ska kontinuerligt och systematiskt kunna följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget ska bedöma hur undervisningen sker utifrån målen i läroplanen. Vi behöver metoder som hjälper oss analysera undervisningen. Många arbetar med systematiskt kvalitétsarbete och känner sig trygga med det. Barns utveckling beskrivs i den pedagogiska

Läs mer...

Tecknandet och seendet

Att teckna handlar mycket om seende att lära sig att se detaljer. Titta och undersöka noga. Jag tänker att det finns två olika ingångar till att teckna. Att rita av något eller rita från eget huvud. Att återskapa sina inre bilder är ett sätt att uttrycka sina tankar och idéer. Alltså en språkutvecklande arbetsmetod och

Läs mer...