fbpx

Sveriges Lärare Malmös uttalande angående senaste tidens mediautspel om heder i förskoleförvaltningen

Eftersom varken Sydsvenskan eller Skånskan tycker det är rimligt att höra lärarprofessionens tankar kring den senaste tidens utspel om hedersproblematiken i förskoleförvaltningen gör Skolformsförening Förskola, Sveriges Lärare Malmö sin kommentar här. De senaste veckornas medierapportering angående orosanmälningar i förskolan under kategorin heder är onyanserad och blir lätt skuldbeläggande. Som lärare i förskolan får vi vårt

Läs mer...

Fackliga organisationers yttrande till budget 2024 Malmö Stad, Förskoleförvaltningen

Nedanstående är yttrandet till förskolenämndens budget i Malmö Stad 2024 från Sveriges Lärare Malmö, Saco-rådet (via Sveriges Skolledare), Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision. Yttrande över förskolenämndens budget 2024 Vi fackliga förbund har sedan tidigare signalerat att förskolan inte har tillräckliga resurser för att fullt ut kunna uppfylla krav i skollag, läroplan och nå kommunfullmäktiges mål.

Läs mer...

Nationella minoriteter, varför gör vi det så svårt?

Idag skriver Lovisa Dahlberg en gästkrönika. Lovisa jobbar just nu på Stockholms första förskola för samiska och meänkieli, förskolan Norrskenet på Södermalm. Har pluggat meänkieli vid Tornedalens folkhögskola och pluggar numera meänkieli en gång i veckan digitalt. Jag jobbar som förskollärare på en nystartad förskola. Den är Stockholms första med inriktning på de nationella minoritetsspråken

Läs mer...

Ett öppet brev till Skolminister Lotta Edholm

Nedanstående är ett Öppet brev till skolministern från Sveriges Lärare Göteborg. Brevet är skickat till Göteborgs-Posten, den egna tidningen Vi Lärare och naturligtvis också till Utbildningsdepartementet. GP lät meddela att det tyvärr inte var någonting för dem. Vi Lärare responderade inte alls. Utbildningsdepartementet svarade att ministern gärna träffar oss nästkommande vecka när hon ändå är

Läs mer...