fbpx

Bedömning i förskolan – behövs det?

Skolverket menar att arbetslaget i förskolan ska kontinuerligt och systematiskt kunna följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget ska bedöma hur undervisningen sker utifrån målen i läroplanen. Vi behöver metoder som hjälper oss analysera undervisningen. Många arbetar med systematiskt kvalitétsarbete och känner sig trygga med det. Barns utveckling beskrivs i den pedagogiska

Läs mer...

Dagen då ”slingan” kom

På förskolorna i Malmö Stad är det vanligt att all dokumentation ska göras i något som kallas ”slingan”. Slingan är egentligen inget annat än en enkel PowerPoint-presentation med förifyllda ”frågor”. Slingan ska fyllas i för att kunna följa arbetet på avdelningen. Ett dokumentationsverktyg som ska hjälpa förskolläraren att följa upp och utvärdera verksamheten helt enkelt!

Läs mer...