fbpx

Tecknandet och seendet

Att teckna handlar mycket om seende att lära sig att se detaljer. Titta och undersöka noga. Jag tänker att det finns två olika ingångar till att teckna. Att rita av något eller rita från eget huvud. Att återskapa sina inre bilder är ett sätt att uttrycka sina tankar och idéer. Alltså en språkutvecklande arbetsmetod och

Läs mer...

Barnen och leran

Här kommer del två om arbete med lera i ateljén. Första delen Att skapa en mötesplats kring lera kan ni läsa här! De yngsta barnen Upptäcka, utforska och uppleva leran- hur känns den? Vid de första tillfällena brukar jag endast använda mig av lera och inga verktyg. Jag brukar vara ganska generös och ge barnen

Läs mer...