fbpx

Ett öppet brev till Skolminister Lotta Edholm

Nedanstående är ett Öppet brev till skolministern från Sveriges Lärare Göteborg. Brevet är skickat till Göteborgs-Posten, den egna tidningen Vi Lärare och naturligtvis också till Utbildningsdepartementet.

GP lät meddela att det tyvärr inte var någonting för dem. Vi Lärare responderade inte alls. Utbildningsdepartementet svarade att ministern gärna träffar oss nästkommande vecka när hon ändå är i Göteborg.

Observera att avsändare är Sveriges Lärare Göteborg, och att det publiceras här enbart för att kunna göras publikt. [red.]

Till Skolminister Lotta Edholm

Vi ser en tydlig nedmontering av förskolan i Göteborg och i Sverige. Den har pågått under flera år men är nu mer påtaglig än någonsin tidigare. Det är en utveckling som negativt påverkar våra förutsättningar att leva upp till läroplanens intentioner. Sveriges Lärare Göteborg menar att det är en farlig väg att gå, vi ska inte spara på de yngsta när vi samtidigt ser ett samhälle med kraftigt ökat våld och gängkriminalitet.

Rektorer som inte har råd att anställa legitimerade förskollärare eller har en budget som inte medger att behålla de förskollärare som redan är anställda hör vi om dagligen. Antalet förskollärare minskar förvisso men även om det hade stått ett par hundra i kö så hade ingen rektor haft möjlighet att anställa dem, då budget i balans trumfar både skollag och läroplan.

Förskolans läroplan är fantastisk! Men som det ser ut nu, med allt färre som är garanter för utbildningens innehåll, faller den platt. Om förutsättningar fanns att bedriva en utbildning och undervisning av hög kvalitet för de yngsta samhällsmedborgarna skulle förskolan vara en viktig del i samhällsutvecklingen. Kanske den allra viktigaste?

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

(Läroplan för Förskolan, Lpfö 18)

Polismästaren Carin Götblad påtalar i Göteborgs-Posten (2/10-23) att ”den långsiktiga mest effektiva och förebyggande åtgärden mot den svenska gängproblematiken är att börja tidigt i åldrarna och få med sig föräldrarna”. Hon säger vidare att ”vi måste träna barnen på att bli robusta med moraliska gränser, med rätt och fel.”

Gene Hackman, nobelpristagare i ekonomi, är inne på samma spår då han menar att den bäst satsade pengen är på de yngsta barnen.

Sveriges Lärare Göteborg anser att med rätt prioriteringar i budget kan förskolan fungera förebyggande och motverka utanförskap och kriminalitet. Det är precis det vi behöver diskutera idag, inte om digitala verktyg ska användas eller inte.

Avslutningsvis vill Sveriges Lärare Göteborg bjuda in dig till ett samtal kring förutsättningarna att leverera en förskola som ger barnen det läroplanen beskriver. En förskola med hög kvalitet.

Sveriges Lärare Göteborg, Skolformsförening Förskola

Författare

#Förskollärare, #Läroplan, #Skolministern, #Sveriges Lärare, #Sveriges Lärare Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *