fbpx

På mitt arbete har vi sen fyra år tillbaka arbetat med sagan som tema, där vi arbetar med samma saga på en hel enhet. Varför gör vi detta då? Sagan som gemensam nämnare ger oss möjlighet att inspireras av varandra och nå en mer likvärdig förskola på hela vår enhet. Vi tror också att det skapar bättre förutsättningar att skapa en högre lägsta nivå i vårt arbete på enheten. Eftersom vi kan inspireras av varandra!

Vi har även gemensamma riktlinjer och gemensamma mål, exempelvis arbetar med leken i fokus. Sagan som tema ger oss väldigt många bra verktyg för att arbeta med just leken. Bland annat kan vi med visuella medel i sagans illustrationer ge barnen möjlighet att utveckla sin lek utifrån sagans värld!

Vårt sätt att hålla sagan vid liv

Välkommen in i sagan värld! - Anna-Maria Ackre Sjöstedt

Sagan som tema ligger som ett otroligt viktigt paraply över vår verksamhet och i vårt arbete med sagan så har vi riktlinjer som vi ser som lyckade verktyg för att hålla sagan vid liv i vår verksamhet. Detta är bland annat att hålla sagan levande i miljöerna och aktivt arbete med dramadidaktiska verktyg. De dramadidaktiska verktygen vi ser som mest effektfulla är vuxna som klär ut sig och ha handdockor skapade efter karaktärer från sagan. Sen är det tematiska arbetet i form av längre eller kortare projekt en viktig del i vårt arbete med sagan!

Våra miljöer ”döper” vi om efter sagan och utformar rummen efter vad vi kan se för miljöer i sagan. Exempel på miljöer kan vara om det finns skog i sagan så låter vi miljön inspireras av det, finns det stadsmiljö kan det vara det som inspirerar. Det kan vara en hel avdelning som inspireras av samma sak och får en enhetlighet på hela avdelningen. Det kan också vara att man väljer olika delar av en saga för att få variation i sin miljö.

Dramadidaktiska verktyg

Sagan skapar möjlighet för oss att göra de dramadidaktiska verktygen vi använder förståeliga för barnen. Detta genom att vi har illustrationer från boken som skapar en visuell förståelse för våra val av utklädnad eller handdocka. Att som vuxen klä ut sig kan ske med små eller stora medel, beroende på vad man känner sig bekväm med. Genom tex ett kattpar öron eller en hatt som kopplas till en karaktär i sagan så förstår barnen var det kommer ifrån och vi håller sagan vid liv.

Ett plus i detta är att vi visar oss som vuxna som är tillgängliga i barnens lek, och leker själva! Vi kan också välja att ha hela munderingar som utklädnad från boken för de med det extra engagemanget. Men för oss är två saker viktigt. Vi täcker inte våra ansikten och vi är tydliga med barnen att vi leker våra karaktärer. Vi nekar alltså inte till vem det är som klär ut sig när barnen frågar. På det viset så får barnen möta vuxna som direkt bekräftar att leken är viktig för oss alla.

Handdockan

Handdockan funkar lite på samma sätt som att vi klär ut oss. Den skapar liv från sagan och vi visar på en vuxen som är lekbar för barnen. Handdockan är dock svårare att förändra än att klä ut sig själv eftersom den skapas i början av läsåret sen är den vad den är. Men man kan självklart ha fler handdockor än en om man vill nå fram vid olika tillfällen eller olika situationer. Samma handdocka kan ju också ändra intresse efter vad barnen visar intresse för. Vi arbetar med personliga handdockor men koppling till oss pedagoger för att skapa liv till verktyget. Och att handdockan är med barnen i allt upptäckande under ett läsår gör att barnen skapar relationer till våra handdockor. Handdockorna får liv genom sagan, leken och barnens relationer.

Att arbeta tematiskt handlar om att ge form åt verksamhetens innehåll.

Detta gör vi genom sagan. Boken i sig är ju mycket inspiration och skapar en bra startpunkt för läsåret. Vi kan kolla vad i boken som intresserar barnen. Oftast finns det ett engagemang hos barnen och de visar intresse för boken och dess innehåll. Men om det inte finns så kan man tänka tvärtom, se vad barnen intresserar sig av och skapa en röd tråd i verksamheten genom att koppla sagan till deras intressen. Det fina med att vi alltid väljer en bok med ett rikt innehåll är att möjligheterna i arbetet är stora! Och även om vi väljer olika vägar i det tematiska arbetet har vi alltid en gemensam nämnare i sagan.

Hur väljer vi saga?

Kriterier vi har när vi väljer saga är bland annat att det ska finnas stor variation i miljöerna i sagan och att det finns mycket olika karaktärer att välja mellan. Detta för att vi med enkla medel ska kunna arbeta med våra verktyg som ni kan läsa om ovan. En annan viktig aspekt av att ha stor variation i vald saga är att det ska finnas många möjligheter i vad man arbetar med och vilken riktning man väljer. Detta för att kunna följa barnens intressen och ha ett rikt innehåll att inspireras av i arbetet under hela läsåret!

Sagan väljs i maj och introduceras för barnen i augusti. Detta så vi har tid på oss att lära känna sagan inför uppstarten av temat. Vi ser förberedelsetiden som viktig för att tänka kring miljöer, skapa handdockor och hitta rekvisita med inspiration från sagan. Rekvisita kan vara allt från tillägg i miljöer till kläder för utklädning till oss vuxna. Men den här processen kan jag skriva mer om, så det tänker jag får blir ett framtida inlägg. Ett inlägg som både kan handla mer om valprocess, men också uppstart av tema!

Författare

#Drama, #Handdockor, #Lek, #Rekvisita, #Saga, #Sagopedagogik, #Tema

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *