fbpx

När vårdnadshavaren säger hej då och ansvaret blir vårt – vad innebär det?

Tillsynsansvar. Ansvar över någons tillsyn. Det låter lika stort och tungt som det faktiskt är. Men inser vi som arbetar i förskolan hur stort det egentligen är? Inser vårdnadshavarna att de faktiskt lämnar över det till oss i samma stund som de stänger dörren bakom sig? Vad betyder det egentligen?

När vårdnadshavarna lämnar över sina barn till personalen på förskolan så sker det automatiskt en överlämning av det så kallade tillsynsansvaret som är en paragraf i Föräldrarbalken (kapitel 6 paragraf 2). Det betyder att det ansvar som vanligtvis faller på föräldrarna nu faller på oss.

Att se till att barnet:

När vårdnadshavaren säger hej då och ansvaret blir vårt - vad innebär det? - Maria Karlander
  • inte skadas
  • inte skadar något eller någon annan
  • får sina behov tillgodosedda

Det här mina vänner innebär att ni kan bli personligt ansvariga om något händer barnet och ni som personal inte befunnit er inom syn- och hörhåll. Därav blir det än viktigare att ni inte fortsätter gå tysta på jobbet. Att helt enkelt säga ifrån när arbetsbördan är så stor att ni inte tror er kunna ha just den tillsyn över barnen, i den utsträckning som det faktiskt krävs. Om det ändå sker – måste ni skriva tillbud och kräva av arbetsgivaren att hen löser så ni kan fullgöra det som är ålagt er. Allt annat är orimligt!

Vad är rektorns roll?

Om er rektor i sin tur säger sig ha gjort ”allt hen har kunnat” för att er arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Men upplever ni stress och att ni inte har förutsättningar för att ge barnen en trygg och säker dag hos er så är det rektor påstår ofta en sanning med modifikation. En rektor har ansvar över er och barnen (även om förskolebarn inte lyder under arbetsmiljölagen) på så vis att ingen ska riskera liv eller hälsa. Om man som chef inte känner att man har rätt förutsättningar men inte returnerat arbetsmiljöansvaret till huvudman. Då har man inte gjort ”allt man kan”. Möjligen allt hen vågat, men definitivt inte allt hen kunnat…

Glöm inte risk- och konsekvensbedömningarna

Ska ni göra något ”utanför det ni vanligtvis gör” som till exempel skogsutflykt, teaterbesök eller annat? Glöm inte att en risk- och konsekvensbedömning ska göras innan. Då ser ni om ni har förutsättningar att säkerhetsställa tillsynsansvaret både för de barn som är iväg och de som är kvar. Om inte ni känner er trygga med det och inte har åtgärder som kan minimera eventuella risker; ställ in! Det har faktiskt hänt fruktansvärda incidenter på utflykter där barn drunknat till exempel. Då är det viktigt att vi gjort vad vi kunnat INNAN för att det inte skulle ske.

Vi kommer bli personligen utredda om vi har fullgjort tillsynsansvaret eller inte och i värsta fall både polisanmälda och (för legitimerade förskollärare) deslegitimerade. Det är med andra ord en allvarlig fråga som man inte ska blunda för. Det är ju också så att vi inte för en sekund, ska utsätta barn för allvarliga risker. Inga utflykter någonsin är värda det. Kan vi inte dra iväg på utflykt på ett så säkert sätt som möjligt, ska vi inte göra det alls.

Avslutning

Det här inlägget är inte menat som skrämselpropaganda, men jag vet att kunskapen om vad tillsynsansvar innebär, är bristfällig. Det är viktigt att kunskap finns för att undvika olyckliga konsekvenser. Och det är viktigt att arbeta både förebyggande och främjande.

Vi behöver vara trygga på jobbet när vi utför vårt arbete. Och vårdnadshavarna behöver vara trygga när de lämnar över sina barn till oss. Sedan kan vi lägga fokus på att göra vår verksamhet till en utvecklande, lärorik och rolig plats att befinna sig på under de år som vi är där, barn som vuxna.

För om vi ska kunna lära barnen något, då är det viktigt att ha kul på vägen och ha förutsättningar för uppdraget.

Framför allt förutsättningar för att tillgodose tillsynsansvaret.

Författare

#Arbetsgivare, #Föräldrabalken, #Konsekvensanalys, #Riskanalys, #Tillbud, #Tillsyn, #Tillsynsansvar, #Utflykt, #Vårdnadshavare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *