fbpx

Fackliga organisationers yttrande till budget 2024 Malmö Stad, Förskoleförvaltningen

Nedanstående är yttrandet till förskolenämndens budget i Malmö Stad 2024 från Sveriges Lärare Malmö, Saco-rådet (via Sveriges Skolledare), Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision. Yttrande över förskolenämndens budget 2024 Vi fackliga förbund har sedan tidigare signalerat att förskolan inte har tillräckliga resurser för att fullt ut kunna uppfylla krav i skollag, läroplan och nå kommunfullmäktiges mål.

Läs mer...