fbpx

Hör du klockan?

Det var mellanmåldags på småbarnsavdelningen jag jobbar på. Bröd, pålägg och allt som behövdes fanns framdukat på bordet och barnen var samlade runt ett bord. Då, just den här dagen, hade vi inte alla våra 12 barn. Alla ville ha smörgås samtidigt, någon ropade efter mjölk, någon tappade sitt glas, några tjatade efter pålägg. Men

Läs mer...

En bra förskola

En bra förskola – en till synes enkel formulering men med så mycket komplexitet i sig. Det är inte enkelt att definiera begreppet ”en bra förskola”, även om det verkar vara så lätt att kategorisera en förskola som bra eller mindre bra. Det kan vi styrka med en enkel Googlesökning. Där hittar vi omdömen om enskilda förskolor

Läs mer...

Befattning förskoleassistent – hur blev det?

2018 startades ett Branschråd förskola i Göteborgsregionen. Uppdraget var att adressera kompetensförsörjningen av förskolan i regionen. Till utvalda möten bjöds berörda fackförbund in till dialog. Våra, dåvarande Lärarförbundets, åsikter och ståndpunkter lyssnades artigt till men de påverkade knappast slutprodukten i ärendet förskoleassistenter. Förskoleassistenter – lösningen? I ett dokument vi tidigt fick ta del av menade

Läs mer...