fbpx

Efter mitt inlägg om körverksamheten på C1 som verkade somliga fastna i min ”kritik” mot den Malmö stad-övergripande förskolekören. Det var verkligen inte min intention från början att kritisera utan snarare berätta hur jag/vi tänker där jag jobbar. Resten var bara ett historisk perspektiv om hur ”min” kör startades.

Men eftersom ändå visst fokus hamnade där vill jag spinna vidare på det temat.

Skulle man kunna tänka sig olika ämnesbehörigheter för förskollärare?

Vore det kanske en karriärväg för förskollärare som innebar att man inte behövde lämna barngruppen för att göra karriär? Att det fanns ett rimligt alternativ till att ”jobba i barngrupp” där du istället jobbade mer övergripande med alla förskolans barn i ett specifikt ämne?

I det här inlägget kommer jag fokusera mycket på musik som ett sånt ämne eftersom det redan finns en musik-förskollärarutbildning på Malmö Universitet. Om det finns andra specialriktningar runtom i landet jag inte vet om får ni hemskt gärna kommentera inlägget här nedan!

Någon annans ansvar

Ämneslärare i förskolan - Johan Eckman

Varför är det så att just musiken oftast läggs över på någon annan? Vi har uppdraget, enligt läroplanen, att arbeta med musik i förskolan. Men inte alla gör det. Kanske tänker man att just den delen av läroplanen ska tas över av någon annan som bockar av musikmålen? Det är i alla fall något jag själv har upplevt sen jag började jobba mer aktivt med musik i mitt förskolläraruppdrag. ”Det där med musiken gör ju Johan”.

Ibland kanske till och med ”musikmålen” uppnås av någon som inte hör till förskolans ”ordinarie personal”, eller vad vi ska kalla det. Ett projekt som pågår med en extern aktör eller kanske till och med en föreställning som köps in.

Samtidigt är det väldigt få som drar sig tillbaks när det kommer till arbete i skapande-atelje (eller olika sorts ”pyssel”) i förskolan. Det verkar som musiken är något som anses vara en specialkompetens, men att alla kan pyssla. Jag gillar inte att vara i ateljén. För mig låser det sig nästan på samma sätt som det verkar göra för många när det kommer till musik.

Det finns dessutom andra som har bättre idéer än jag har för ateljéarbete… Kelly och Sara till exempel!

Musikprofilen på Malmö universitet

Nu är det ju, som jag nämnde innan, så att Malmö Universitet har en förskollärarutbildning med musikprofil. Den gruppen är mindre än den grupp som går den ”ordinarie” utbildningen (jag tror de har runt 30 musikplatser). Sedan de första studenterna tog examen från musikprofilen borde de ha examinerats cirka 200 studenter från musikprofilen. Detta om man tänker att den är typ tio år gammal.

Hur tar vi tillvara på deras spetskompetenser inom musik? Ska vi tänka att de tar med sig sin musik-kompetens in i sitt kommande förskolläraruppdrag på den avdelning de hamnar på? Eller kan vi inse att det eventuellt finns en stor lucka i kompetens inom just musik i förskolan i stort och att deras kompetens skulle användas i ett större sammanhang?

Kanske behöver vi se över möjligheten att anställa musikförskollärare på samma stått som det anställs ateljé-ateljeristor på vissa ställen? En anställning som gör att spetskompetensen kommer till nytta för fler barn än de som har lyckan att ha kompetensen på sin egen avdelning?

En bonus

För med handen på hjärtat: det känns såklart hedersamt att få bonusuppdraget att arbeta övergripande i ett ämne samtidigt som man har undervisningen på sin egen avdelning att ta hand om. Men hur ska tiden räcka till båda uppdragen? Och vad är det som ryker först när verksamheten är så sårbar den är på många ställen? Hint hint! Musikuppdraget såklart.

En stor fördel med att arbeta som jag gör just nu är att min tjänst är ”utöver ordinarie bemanning”. När jag är borta påverkas alltså inte den ordinarie bemanningen. Nackdelen är såklart att när jag är borta är det troligtvis ingen som gör mina arbetsuppgifter. Som med kören till exempel. Nog för att avdelningarna övar duktigt även utan mig, men något stort körrep blir det inte om inte jag är där. Vad jag vet.

Fler ämnen

Vilka fler ämnen skulle man kunna tänka sig skulle behövas inom förskolan? Om jag får tänka fritt kan jag tänka mig att språkutveckling och läsning skulle kunna vara ett. Matematik? Naturvetenskap? Slöjd?

I en allt digitalare värld kanske vi skulle se till att ha IKT-pedagoger på varje enhet? Någon som var utbildad i att arbeta med källkritik kanske vore på sin plats i dagens samhälle.

Jag vet också att det finns vissa ateljérista-utbildningar att gå, som kompetensutveckling, och på vissa ställen anställs det uppenbarligen ateljéristor redan idag.

Vad skulle hända?

Tillbaks till Malmö och Malmö Universitet. Hade Malmö stad till exempel anställt alla de här examinerade musikförskollärarna på sina förskolor som ämneslärare i musik hade vi nu i så fall haft (i snitt) en musik-förskollärartjänst på alla Malmö Stads knappt 200 förskolor.

Och för att knyta åter till ingressen skulle det ju då potentiellt kunna existera körer och annan ”större” musikverksamhet på varje förskola. Närmre barnen.

Det hade varit en satsning jag hade velat se Malmö Stad göra!

Författare

#Ämnesbehörighet, #Ämneslärare, #Ateljerista, #Förskollärarprogrammet, #IKT, #Källkritik, #Malmö Stad, #Malmö Universitet, #Matematik, #Musik i förskolan
3 svar på “Ämneslärare i förskolan”
 1. Jag klistrar in från facebookgruppen förskolan.se

  ”Intressant – jag funderar på om specialpedagoger är en form av ”ämneslärare”?

  De flesta av dem tror jag arbetar i team utanför den ordinarie verksamheten, men det tycks vara en allmänt accepterad uppfattning att det behövs en specialiserad utbildning för att bemöta barn i behov av särskilt stöd.

  På ett plan kan man ju tycka att alla borde ha den kompetensen – jfr diskussionen om ämneslärare i t.ex. musik, där många tycks mena att huvudsaken är att man sjunger och att alla sätt är bra.”

  1. Ja, i Malmö stad så skulle jag nog vilja säga att enda gången specialpedagogerna är ”i barngrupp” är när de observerar. Sen kan ju det se olika ut i olika kommuner.

   Speciallärare är ju något annat där huvuduppdraget faktiskt är undervisning! Kanske är det dags för specialförskollärare?

Lämna ett svar