fbpx

Jag har under en längre tid arbetat med tre grundmötesplatser i ateljén där barn kan arbeta med olika uttryck- språk. Lermötesplatsen där barnen kan arbeta med lerspråket, skrivmötesplatsen där barnen arbetar med att skriva med bilder/teckna med olika material och tekniker, samt färgmötesplatsen där barnen arbetar med färgspråket.

Jag brukar också arbeta med en fjärde mötesplats – ljus, det kan vara ett ljusbord eller en overhead. Det är en plats för att arbeta med ”loose parts” eller för att exempelvis kalkera bilder och fotografier. Denna plats har också syftet att samla ihop gruppen efter undervisningen. När barnen plockar undan skapas det en rörelse i rummet. Barn som tvättar händer, penslar, torkar bord eller liknande. Vid ljusbordet kan barnen laborera med exempelvis ”loose parts” och vänta in kompisarna. Här får man också som pedagog möjlighet att fånga upp barens tankar och reflektioner.

Att bygga upp en ateljé - Sara Rostedt
Ljusbord där barnen laborerar med ljus, färg och form. I detta fall arbetar barnen med ”loose parts” både med transparenta plast föremål som är köpta för ljusbord, men även återbruksmaterial som ringar i trä och plastdjur och frukter från ett kasserat spel.

I en ateljén är det såklart idealiskt om du kan iscensätta alla dessa mötesplatser och ha materialet framdukat hela tiden, men jag vet att det inte ser ut så på alla förskolor. Det kanske är så att man måste använda borden för att äta vid, eller så har förskolan ett mindre rum som bara har plats för ett bord. Då måste man komma på andra lösningar, som till exempel att arbeta med brickor som redan är uppdukade med material, som man enkelt kan ta fram och lyfta bort.

Avslutning och fortsättning

Jag kommer beskriva mötesplatserna var för sig. Vilka material som jag använder samt hur man kan arbeta tillsammans med barnen. Jag kommer också skriva om olika skapandetekniker och hur du som pedagog kan utmana barnen i deras skapande.

Nästa inlägg kommer handla om lerspråket.

Författare

#Ateljé, #Ateljerista, #Färg, #Lera, #Ljus, #Ljusbord, #Mötesplatser, #Skapande, #Skapandetekniker

Lämna ett svar