fbpx

Ensamarbete – vad gäller?

Jobbar du ensam ibland? Om du är anställd på en förskola är svaret antagligen ja. Ibland är du kanske helt ensam med ett eller flera barn – som vid öppning och stängning. Ibland är du kanske relativt ensam som under en gruppaktivitet eller en vila. Om det aldrig har hänt något särskilt under den där ensamma stunden tillsammans med barn har du troligtvis inte reflekterat så mycket över ensamarbete. Men om något har hänt – ja, då vet du att ensamarbete inte är helt okomplicerat.

Som fackligt förtroendevald får jag ibland frågan om ensamarbete verkligen är tillåtet. Svaret på den frågan är ja, det är tillåtet. I arbetsmiljölagen kan vi läsa att ”arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam” (3 kap. 2 § AML).

Det låter lite lagom luddigt – vad gör den där chefen som ”beaktar” något? Luddigheten beror delvis på att arbetsmiljölagen är en ramlag. Innanför den ramen behöver saker och ting förtydligas och det görs i arbetsmiljöverkets föreskrifter – det vill säga i ”AFSarna” [Arbetsmiljöverkets författningssamling red.] som du säkert har hört talas om. Problemet är att AFSen om ensamarbete också är luddig – eftersom det är så svårt att göra generaliseringar om ämnet. Men AFSen understryker att ”åtgärder skall vidtas” så att ensamarbetet blir så säkert som möjligt.

Hur gör vi på förskolan?

Ensamarbete – vad gäller? - Cecilia Bross

Som det ser ut i förskolan är ensamarbete svårt att undvika. Många förskolor har öppettider som sträcker sig över tolv timmar. Eftersom vi sällan har ett överflöd av personal följer ett pusslande med personalens tider för att säkerställa en (hyfsat) hållbar bemanning – men att ha två som öppnar respektive stänger blir oftast ett slöseri på dyrbara timmar. Så vi är ensamma på morgonen och sent på eftermiddagen. Och vi är kanske ensamma över rasterna. Vad gör vi åt det?

När det gäller frågor kopplade till arbetsmiljö måste vi arbeta förebyggande. Hur blir den där ensamma stunden vid öppning och stängning så säker som möjligt? Ensamarbete på förskolan är extra knepigt eftersom vi också har ett tillsynsansvar – när vårdnadshavare lämnar barnen går tillsynsansvaret över till oss. Om något händer med mig som öppnar – hur blir det då? Det kan vara en god idé att prata om ensamarbete på ett APT och identifiera vilka risker som finns hos just er. Sammanställ skriftliga rutiner som alla känner sig trygga med.

I AFSen om ensamarbete kan vi läsa att arbetstagaren måste ha ”utbildning, information och instruktion” för att utföra arbete i ensamhet. Om du känner att det saknas på din förskola – ta upp det med din rektor. Arbetsgivaren är ansvarig för din arbetsmiljö och den ska vara så trygg som möjligt – vare sig du är tillsammans med andra eller ensam.

Författare

#AFS, #arbetsmiljö, #Arbetsmiljölagen, #Arbetsmiljöverkets författningssamling, #Ensamarbete, #Tillsynsansvar
2 svar på “Ensamarbete – vad gäller?”
  1. Hos oss är vi faktiskt två som öppnar och stänger, efter att vi fackliga ombud drivit frågan. Detta efter otrevliga händelser på andra enheter i vår närhet. Det vi gör för att undvika ineffektiviteten, är att förlägga att en av oss har planeringstid. Dock har ju många verksamheter tex lokalvårdare på plats och därav löser man det ändå.

  2. Ja precis, många förskolor har lokalvårdare eller kock som backup. Men er variant med planeringstid samtidigt är ju toppen, den måste vi sprida! 😊

Lämna ett svar