fbpx

All du behöver veta om inskolning av barn

Hej! Jag heter Marie och arbetar som förskollärare i Arvika kommun sedan snart elva år tillbaka. Genom dessa år har jag arbetat med barn i olika åldrar och olika barngrupper. Arbetar nu på en nystartad avdelning sedan januari i år med barn i åldern 1-2 år. Tänkte berätta lite om hur vi arbetar med inskolning av nya barn på vår avdelning.

All du behöver veta om inskolning av barn - Marie Olsson.

Innan inskolning

Att börja förskolan är både spännande och kanske lite läskigt för både föräldrar och barn. Man ska lära känna nya människor och andra barn, samt spendera dagarna i en annan miljö än den trygga hemmiljön som man är van vid.

Inför inskolning brukar vi ha ett kortare samtal över telefon där vi går igenom första veckans tider som är preliminära och svarar på eventuella frågor föräldrarna har. Några vill komma och hälsa på en kort stund innan inskolningen börjar för att få en bild över vilka vi är, samt se förskolan. Andra träffar vi för första gången på inskolningens första dag.

Under inskolning

Inskolningen sträcker sig över två veckors tid. I början är barnet här med föräldrarna korta stunder för att sedan utöka tiden allt eftersom. Det handlar om en timme om dagen upp till några timmar helt beroende på barnet och dess behov. Det ska vara roligt och intressant den tiden inskolningen pågår och ibland kortar vi ner tiden om barnet är för trött. Eller så utökar vi om vi märker att det går bra. Ofta är det mycket känslor hos barnet i början men huvudsaken är att de ledsna stunderna blir allt färre och färre ju längre tiden går.

Information vi skickar med hem:

  • Kläder som är bra att ha på förskolan
  • Information om personal och hur vi arbetar med tema, fokusmål och gruppindelning

Regler kring schema och sjukdomar

När ett barn skolas in på vår avdelning har vi fördelen att vara fyra i arbetslaget. Två av oss kan tillsammans ha ansvar för inskolningen samtidigt som de andra två kan ta hand om resten av barngruppen då vi upplevt att det blivit för rörigt om hela barngruppen är med. Några av avdelningens barn är med under inskolningen då de kan locka det nya barnet till lek. När vi har inskolning tillsammans kan vi komplettera varandra genom att en av oss fokuserar på barnet och den andra på föräldrarna. Vi tycker det är viktigt att ta del av föräldrarnas känslor och eventuell oro inför att barnet ska börja på förskolan samtidigt som vi delger hur vi arbetar och hur vi bemöter barnets behov.

Sover barnet flera gånger om dagen? Behöver barnet stöttning under måltider? Eventuella allergier? Allt vill vi veta för att barnet ska få det så bra som möjligt när det är hos oss. En del barn blir lätt trötta under inskolningen på grund av alla intryck och att få sova en kort stund på förmiddagen under en period underlättar för att barnet ska orka äta lunch. Detta är något vi successivt drar ner på. Men det är också okej om de behöver det under en längre period.

Allt på en gång

Att lära känna flera nya människor på samma gång kan vara jobbigt för en del barn. Ibland behöver en av oss vara mer närvarande än andra för att skapa den första trygga anknytningen på förskolan. Vi håller oss i närheten av barnet och försöker skapa ett intresse för det som händer omkring oss genom att läsa böcker och plocka fram olika material.

De andra i arbetslaget håller sig nära, men på lite avstånd, för att senare kunna närma sig när vi märker att barnet rör sig mer fritt i verksamheten. Det är okej om en inskolning tar längre tid än vad man tror. Det viktiga är att barnet känner trygghet i sin takt och att vi ser tecken på framsteg.

Föräldrarnas roll

Föräldrarnas roll under inskolningens första dagar är att vara närvarande och ha en positiv syn på förskolan. Det är roligt att vara här! Föräldrarnas oro överförs lätt på barnet och det är viktigt att vi bemöter föräldrarnas känslor och ger dem en trygghet så att det blir en positiv upplevelse. Under inskolningens första vecka ber vi föräldrarna maila bilder till oss på familjemedlemmar, husdjur och andra viktiga personer som finns i barnets liv. När vi kommit en bit på inskolningen och barnet ska lämnas en stund för första gången får föräldrarna sitta i vår ateljé och pyssla ihop en bok samt en bild till barnets plats i hallen. Boken laminerar vi och har den tillgänglig på avdelningen som vi tittar på tillsammans.

Efter inskolning

Kommunikation vid lämning och hämtning bidrar en stor del till tryggheten för alla parter. Det är viktigt att vi vet om barnet sovit eller haft en tuff morgon så vi kan bemöta det på bästa sätt. Det är även viktigt att vi berättar vid hämtningen hur läget under dagen varit. Ett annat sätt att skapa trygghet är att skicka bilder till föräldrarna under dagarna.

En liten inblick i hur vi lägger upp inskolningar på vår avdelning med barn i åldrarna 1-2 år. Alla barn är olika och deras behov ser därför olika ut. Vi har alltid en grundplan som ofta ändras under inskolningens gång.

Det viktiga är att vi bemöter barnens behov så att det blir en fungerande vardag för alla.

Författare

#Barngrupp, #Föräldrar, #Inskolning, #Personal, #Vårdnadshavare

Lämna ett svar