fbpx

Inom förskolan har det mer eller mindre blivit norm att benämna alla som arbetar i förskolan för pedagoger. Men vem är egentligen pedagog? Kan man kalla någon för pedagog om de inte har en pedagogisk utbildning? Och vad räknas i så fall som en pedagogisk utbildning?

Resonemanget problematiseras ytterligare genom att det inom, bland annat, Malmö Stad instiftats yrkestiteln Pedagog med inriktning förskola. Just den yrkestiteln tolkas av arbetsgivaren relativt extensivt och har använts för att anställa allt ifrån studie- och yrkesvägledare till trädgårdsarkitekter som just pedagoger. Men titeln används även för studenter på förskollärarprogrammet som arbetar samtidigt som de studerar. Kravet är att du klarat av minst 120 högskolepoäng på utbildningen. Överlag kan man erbjudas en tjänst som pedagog om du har minst 120 högskolepoäng. I annonserna finns även följande text ”En del av dessa högskolepoäng bör ha pedagogisk inriktning”. Relativt ospecifikt ändå.

Personligen tycker jag det är bra att de som läser den flexibla varianten av förskollärarutbildningen successivt kan få en annan anställning, samt högre lön, ju längre de kommer i sin utbildning. Jag kan också förstå tanken att du som, exempelvis, grundlärare i fritidshem, grundskollärare och gymnasielärare (eller egentligen vilken lärarutbildning som helst) anställs som pedagog i förskolan. Alla de utbildningarna är ju i olika grad relevanta till pedagogiskt arbete med de minsta barnen. Ju yngre barn utbildningen riktar sig emot – desto mer relevant för förskolan, såklart. Utöver det är jag ganska tveksam till pedagog-tjänsten.

Vem är pedagog?

Men är det rätt att vi i förskolan kallar alla som arbetar där för pedagoger då? För att reda lite i det behöver vi kika på vad själva ordet betyder. På wikipedia kan vi läsa följande:

Pedagog kallas den som i sitt yrke använder sig av pedagogik i syfte att underlätta och befrämja inlärningen hos den undervisade.

Wikipedia

Men kan då vem som helst omfattas av begreppet? Om vi ska tolka även detta extensivt så borde ju det innefatta även idrottsledare, inspirationsföreläsare och på ett sätt också religösa ledare.

Med denna extensiva tolkning skulle alltså vem som helst som använder pedagogik i syfte för att främja inlärning (kanske till och med att de bara förmedlar något) åt någon vara pedagog. Kan man i så fall interagera med en annan människa utan att vara pedagog? Är det där vi drar gränsen? Räcker det med att gå in genom dörrarna på förskolan och lyfta en lön för att vara pedagog?

Varför tveksam, då?

Varför är jag då så tveksam till att benämna alla medarbetare i förskolan pedagoger, kanske ni undrar? Och i grund och botten handlar det om att vi måste bli bättre på att skilja på våra olika yrkeskategorier och de olika ansvar vi har för undervisningen och utbildningen. Som förskollärare har du ansvar för undervisningen (LpFö18) som sker på avdelningen. Detta helt oberoende av vem som utför den, samt vilken utbildning denne har. Det är ingen statusfråga det här. Läroplanen är ganska tydlig.

När vi pratar om det pedagogiska arbetet gentemot de vi utbildar borde vi vara mer tydliga med vilken yrkeskategori vi har. Att dra alla över en kam i det perspektivet; oberoende av om du har en högskoleutbildning och är legitimerad förskollärare eller arbetar som barnskötare men saknar relevant utbildning tycker jag är otydligt. Och som sagt – detta är ingen statusfråga! Det handlar om yrkesstolthet och att stå för det uppdrag du har; oavsett om du är förskollärare eller barnskötare. Vi har trots allt en läroplan och en skollag som definierar detta åt oss.

Men hur, då?

När jag gick på lärarutbildningen var det någon av föreläsarna som vid nått tillfälle sa att vi skulle akta oss för personal-begreppet. För ”personal är utbytbar”.

Jag tänker att vi alla är utbytbara; varesig vi är förskollärare eller barnskötare. Personal kommer och går från våra arbetsplatser och det är bara så det är med den saker. En ut – någon ny in. I en verksamhet med så många anställda kan vi inte förlita oss på en enda person. En verksamhet kan inte vara så sårbar att den står och faller på enstaka anställda. Alltså är vi alla utbytbara. Dock inte desto mindre viktiga när vi är på plats.

Är det nu så att vi, i vissa sammanhang, behöver benämna alla de som arbetar i förskolan med ett begrepp så funkar personal för mig.

Men på min namnbricka står det Leg. Förskollärare. Inget annat.

Författare

#Barnskötare, #FöFlex, #Förskoleassistent, #Förskollärare, #Göteborgs Stad, #Grundlärare i fritidshem, #Grundskollärare, #Gymnasielärare, #Läroplan, #LpFö18, #Malmö Stad, #Pedagog, #Pedagog med inriktning förskola, #Skollagen, #Yrkeskategorier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *