fbpx

Kompetensutveckling för personalen på förskolan 

Den här gången tänker jag kring kompetensutvecklingen som ytterligare en viktig del av förskolans verksamhet. Kompetensutveckling sker oftast på verksamhets- och individnivå. För arbetsgivaren innebär det ofta en utmaning i att hitta en balans mellan verksamhetens behov och de individuella önskemålen om kompetensutveckling. Men oavsett vilken nivå den ligger på, är det en nödvändig del

Läs mer...

Lärare i förskolan?

Ibland hör jag diskussioner i alla möjliga forum om inte vår yrkestitel ”förskollärare” skulle döpas om till ”Lärare i förskolan” istället; för att bli närmre anknutna till kollegiet ”lärare”. Som att ordet ”förskollärare” snarare distanserar oss från de övriga kategorierna av lärare. Som att förskollärare helt enkelt inte skulle omfattas i begreppet Lärare.

Läs mer...

Vem är pedagog?

Inom förskolan har det mer eller mindre blivit norm att benämna alla som arbetar i förskolan för pedagoger. Men vem är egentligen pedagog? Kan man kalla någon för pedagog om de inte har en pedagogisk utbildning? Och vad räknas i så fall som en pedagogisk utbildning? Resonemanget problematiseras ytterligare genom att det inom, bland annat,

Läs mer...