fbpx

På min arbetsplats har vi sen två år tillbaka valt att rikta fokus på leken och dess centrala plats i utbildningen. Samt vilka effekter det har haft för att öka vår kvalité! Hur vet vi att vi nått till en högre kvalité då? Jo, vi har valt att rikta lampan mot de vuxnas roll i leken! Att rikta lampan mot de vuxna har gjort att vi blivit mer reflekterande och mer medvetna om vad vi gör i vårt arbete. Vi har även blivit mer medvetna om vad barnen gör i leken! Vi arbetar med olika lekroller och dokumenterar systematiskt kring vår roll och hur vi utvecklar leken och barnens lekrepertoar. Detta är något som vi nästan kan säga har skapat magi i vårt arbete. För det har gett oss förutsättningar att ge barnen tillgång till lekande vuxna!

Våra viktiga verktyg

För att nå till att bli en mer lekande vuxen är det viktigt att vi har olika verktyg att arbeta med för att det ska bli ett konkret och tydligt arbetssätt! Här lutar vi oss på några olika grundpelare som ger oss möjlighet att vara lekande på olika sätt, dessa är:

  • Sagan som tema
  • Vuxna som klär ut sig
  • Handdockan
  • Medvetet arbete med fasta och tillfälliga miljöer
Magin i att arbeta med leken i fokus! - Anna-Maria Ackre Sjöstedt

Sagan som tema ligger som ett otroligt viktigt paraply över vår verksamhet. Det är genom sagan vi får syfte med utklädnad, handdockor och miljöernas utformning! Sagan som tema gör att vi kan klä ut oss till något som alla barn på våra förskolor förstår vad utklädnaden kommer ifrån – förståeligt på en hel enhet faktiskt, då vi arbetar med samma saga på fyra närliggande förskolor som ingår i en enhet. För det vi klär ut oss till kan vi direkt referera med till sagan. Då blir det begripligt för barnen eftersom det vi klär ut oss till finns visuellt med illustrationer! Sagan ger oss möjlighet att hitta och skapa gemensamma erfarenheter hos barnen och vi kan hålla leken igång i sagans magiska värld.

Den utklädda vuxna visar på ett tydligt visuellt sätt att vi som arbetar i förskolan också kan leka. Samt att vi tycker leken är viktigt. Det visar vi också genom att svara barnen att vi inte är våra karaktärer, utan vi leker att vi är precis på samma sätt som barnen kan leka att dom är olika karaktärer i en fantasivärld. Genom utklädningen får vi vuxna både möjlighet att vara närvarande i barnens lekar och koppla lekarna till sagan. Detta ger en möjlighet till en röd tråd genom hela verksamheten!

Handdockan

Handdockan fungerar lite på samma sätt som utklädningar. Fast här har vi ett verktyg som också fungerar väldigt bra som ett medierande verktyg, då det sker en maktreglering mellan barnet och den vuxne genom handdockan. Vi kan se hur barnen tyr sig till handdockorna och vi vuxna får en till möjlighet att kommunicera med barnen. Vi ser att det finns barn som föredrar att prata med handdockan framför oss vuxna. På så sätt kan vi nå även de barnen! Detta ger oss ytterligare en möjlighet att nå leken och visa att vi är närvarande vuxna, för barnen, i leken. Handdockorna visar, likväl som den utklädda vuxna, på en visuellt tillgänglig vuxen i leken även ute. Detta ger möjlighet för relationsskapande med alla barn på förskolan!

Att göra sagan levande i våra miljöer är ett sätt att skapa möjlighet till fantasi och föreställningsförmåga utifrån förskolans miljö. Och ett annat verktyg för att skapa förutsättningar för lek är att skapa tillfälliga miljöer. Miljöer som byggs upp med olika syfte för lekarna – som gör att barnen kan få en riktning och på så sätt även en stöttning till sina lekar, utifrån våra tankar om vad vi vill nå med vår planerade lekmiljö. Dessa byggstenar utgör tillsammans med systematisk dokumentation, kollegiala samtal och att ta fasta vid vetenskap om ämnet att vi kan nå hög kvalité på barnens utbildning, genom att leka!

Avslutning

Med detta vill jag visa en liten del av vad som kan bli något riktigt bra om vi på riktigt låter leken få en central plats i vår verksamhet. Precis som läroplanen utskriver. Barn lär genom lek. Och i vårt viktiga uppdrag vill vi att barnen ska möta en vardag i förskolan som är trygg, rolig och lärorik. Vi vill också att de ska bli individer som är trygga i sin lärande identitet. Oavsett vilket lärande de möter. Detta gör leken till ett fantastiskt verktyg för lärande i olika lekfulla sammanhang! För därigenom kan vi möta naturvetenskap, matematik eller språkliga utmaningar och barnen utvecklas tillsammans, i lek!

Författare

#Dokumentation, #Fantasi, #Handdockor, #Läroplan, #Lek, #Saga, #Sagopedagogik, #Verktyg, #Vuxna
Ett svar på ”Magin i att arbeta med leken i fokus!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *