fbpx

Jobbar du övertid utan att veta om det?

Jobbar du övertid utan att veta om det? - Johan Eckman

De hör tankarna kommer såklart från både mitt inlägg om huruvida flex är räddningen samt Marias inlägg om de duktiga flickorna. Det kanske är dags i att forska lite i det där med att arbeta övertid? Vad är ens övertid? Får jag betalt för att jobba övertid, eller gör jag det för att jag inte hinner med? Eller för att vara snäll mot min chef? Eller: ”Det är ju synd om barnen!”.

Ja, det kanske det är. Men du då?

Så, vad säger då lagen om övertid?

Information om övertid hittar vi för det första i arbetstidslagen. Där står det i den 7 § såhär:

7 §   Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt 5 § och jourtid enligt 6 §. (…)

Och för den som undrar vad som står i 5 § så handlar den om att arbetstiden ska vara 40h/vecka och 6 § om jourtid (vilket inte är jättevanligt i förskolan).

Men låt oss tolka lagen lite då. För det första: jobbar du heltid så ska du jobba 40h/vecka. Och det brukar man räkna på ett snitt; du kan jobba 38 timmar ena veckan och 42 den andra. Inte helt ovanligt i förskolan då man till exempel kan ha vissa saker på kvällar! Övertid är alltså den arbetstid som görs utöver ordinarie arbetstid.

Vad räknas då som övertid?

Dags att hänvisa till en paragraf i lagen igen. Låt oss titta på 8 § i arbetstidslagen:

8 §   När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). Lag (2011:740).

Det mesta i den här paragrafen lägger fokus på hur mycket övertid du får arbeta. Vi måste dock stanna upp vid de första orden. Alltså ”när det finns särskilt behov”. Här är det jättesvårt att hitta någon hänvisning till vad som menas med ”särskilt behov”. Trots att jag letat i lagförarbeten och propositioner inför lagstiftandet.

Genom lite tolkning av Allmänna bestämmelser i vårt kommunala kollektivavtal är det ganska lätt att tolka det som att ordinarie arbetstid och arbetsuppgifter hänger tätt ihop. Kanske kan man tänka att du ska kunna göra dina arbetsuppgifter, som din arbetsgivare kräver att du utför, under den ordinarie arbetstiden? Skulle det då kunna vara så att ”särskilt behov” betyder att du behöver göra uppgifter som inte ingår bland dina ordinarie?

En arbetsuppgift bör vara i princip allt som har med utbildningen att göra. Till och med en planerad APT på kvällen bör vara inom ramen för den ordinarie arbetstiden. Den bör inte falla in under ”särskilt behov”. En APT kommer sällan som en överraskning.

Något som skulle kunna räknas som ”särskilt behov” borde då kunna vara när ordinarie stängningspersonal är frånvarande eller när en vårdnadshavare är sen och kommer efter stängningstid. De tillfällena är väldigt ”särskilda” och det bör kunna anses relativt rimligt att någon måste göra dom. Vi kan ju faktiskt inte lämna barnen ensamma på förskolan.

Ersättningen då?

Lagen säger ingenting om hur övertid ska ersättas. Redan i de förra styckena drog jag referenser till det kommunala kollektivavtalet, och för att ta reda på hur mycket du får i ersättning är det dit vi måste vända oss. Och med ”hur” menar jag både ”på vilket sätt” och ”hur mycket”.

Till att börja med kan du få ut din ersättning i antingen tid (så kallad komp i vardagsspråk) eller i pengar. Du får alltid mer tid eller mer pengar än den faktiska tiden du arbetat. Vanligast inom förskolan är så kallad ”enkel övertid” som innebär att du helt enkelt arbetar övertid i direkt anslutning till din ordinarie arbetstid; antingen före eller efter. Jobbar du en timmes ”enkel övertid” får du 1,5h ersättning. Antingen i tid eller pengar.

I kommentarsmaterialet till Allmänna bestämmelser i det kommunala kollektivavtalet kan man utläsa att du och din chef på förhand ska komma överens om hur du ska ersättas; tid eller pengar. Kan ni inte komma överens så ersätts det alltid i pengar. Man skulle kunna jämföra det med en väldigt tråkig version av sten, sax, påse där den som säger pengar alltid vinner. Om inte båda väljer tid då – för då vinner ju båda.

Och flex då?

Vi hoppar över det där med flex… Flex ersätter inte övertid. Och framförallt ger inte flex den ersättning som du har rätt till i form av mer tid/pengar än du faktiskt arbetat.

Jobbar du övertid utan att veta om det?

Kan vi enas om att dina ordinarie arbetsuppgifter ska rymmas inom din ordinarie arbetstid? Och att om du jobbar heltid är din ordinarie arbetstid (i snitt) 40h/vecka?

Kan vi då i nästan steg också stämma in i kören och hålla med både Jan och Maria om att vi inte ska arbeta på vår fritid och säga ifrån när tiden inte räcker till?

Samt att de gånger vi måste jobbar övertid se till att få rätt ersättning för det?

Bonus:
Titta på filmerna jag gjort om Förskjuten arbetstid, Övertid och Flex.

Författare

#Allmänna bestämmelser, #Arbetstid, #Arbetstidslagen, #Arbetsuppgifter, #Flex, #Ordinarie arbetstid, #Övertid
3 svar på “Jobbar du övertid utan att veta om det?”
  1. Plus att beslutsfattarna lär inte märka av något trollande med knäna och att vi tar ut tiden när tillfälle ges. Det måste synas och därav registreras. Hur ska fackliga parter annars kunna ”bevisa” att medlemmarnas arbetstid inte räcker till?!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *