fbpx

Fantisera del 1: berätta det som en saga!

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den, är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Vygotskij, Lev. S. Språkutveckling, språkutvecklingsarbete, en språkutvecklande förskola. Viktiga saker. Absolut. Och, om jag förstår det rätt,

Läs mer...