fbpx

Ferietjänst i förskolan – hur skulle det gå?

Vid några tillfällen har jag nämnt ordet ferietjänst för en rektor eller utbildningschef i Malmö. ”Nej, det funkar inte i förskolan” är oftast svaret. Men är det verkligen helt sant? Varför funkar det då för lärarna som arbetar i grundskolan till exempel? Ja, det finns såklart svar på det också…

Jag förstår såklart att uppdragen mellan en undervisande lärare i grundskolan och detsamma i förskolan inte är riktigt samma. Själva omsorgsbegreppet används inte i grundskolan på det sättet. Barnen är större och klarar till högre grad saker själva. Det går inte att jämföra en ettåring och en sjuåring, det tror jag vi alla kan vara överens om. I förskolan sker också undervisningen både genom planerad undervisning och, så kallad, ”spontan” undervisning. Det vill säga att undervisningen sker hela tiden utbildningen pågår, och det skulle vara svårt att ha ett allt för inrutat schema över dagen.

Men hur fungerar du ferietjänsten i skolan?

Kort kan man säga att ferietjänsten är uppdelad i tre (eller fyra) delar:

  • Reglerad arbetstid – alltså arbetstid som ska göras på arbetsplatsen (undervisning, planering, möten osv.)
  • Förtroendearbetstid – arbetstid som kan göras när och var som helst där den anställde styr över innehållet. Generellt kan man säga att om något har en deadline ska det göras på den reglerade arbetstiden. I förtroendearbetstiden kan det till exempel rymmas viss planering och egen kompetensutveckling (på eget initiativ).
  • Ferie – den ”inarbetade tiden” och en del av ledigheten på sommaren.
  • Semester – också en del av den lediga tiden på sommaren.

En semesteranställd som arbetar 100% arbetar i snitt 40 timmar i veckan. En ferieanställd i kommunal grundskola (till exempel) har i genomsnitt 35 timmar reglerad arbetstid och 10 timmar förtroendearbetstid i veckan. I genomsnitt kan man då säga att en ferieanställd lärare arbetar fem timmar mer i veckan under terminerna, och det är då det som genererar ”ferien” under sommaren.

Enklare?

Ferietjänst i förskolan - hur skulle det gå? - Johan Eckman

Tillbaks till ferietjänst i förskolan då. För frågan är ju inte om ferietjänsten hade underlättat i förskolan på många sätt? Åtminstone under terminerna. För även om chefer i teorin tycker att ”planering och reflektion” är viktigt så blir det alltid mycket svårare att få ut den tiden i praktiken eftersom ”det tar från barnens tid”. Inte ens i Malmö Stad, där det finns kollektivavtal som reglerar tiden för reflektion och planering är den avsatta TVU-tiden helt fredad.

Vid personalbrist är det barnen och tillsynsansvaret som prioriteras – och således är det reflektionstiden som ryker först när bemanningen brister. Det är egentligen inga konstigheter med den saken, så måste det ju vara. Det är ju en säkerhetsfråga.

Men är det rimligt att kvalitén på utbildningen och undervisningen stryker på foten bara för att grundbemanningen i förskolan brister?

Freda tiden!

Skulle vi istället ha förtroendearbetstid i förskolan skulle förskolan behöva bemannas utefter att personaltätheten skulle vara konstant; även när förskollärarna har sin förtroendearbetstid och sin planering på den reglerade arbetstiden. Alltså tid då de inte är schemalagda på arbetsplatsen (åtminstone inte i barngrupp).

Självklart skulle det kanske behöva göras anpassningar för förskolan av den rådande Bilaga M som grundskolan och gymnasieskolan använder. Det kanske inte skulle anses rimligt att i förskolan ha 35h reglerad arbetstid, där tid för planering ska ingå, samt att ha 10h förtroendearbetstid. Eller, så är det precis alldeles rimligt. Hur som helst kanske man behöver titta på alternativa arbetstidsmodeller!

Ett argument från arbetsgivarhåll är helt klart att det skulle vara svårt att lösa sommaren. Och ja – det skulle det! Åtminstone om vi skulle ha den låga grundbemanning som vi har idag.

Men i ett första steg kanske inte den här frågan handlar om själva ferietjänsten och ledigheten under sommaren, utan om förtroendearbetstiden.

För hur kan det komma sig att vissa typer av lärare har ett förtroende från arbetsgivaren och andra inte?

För dig som vill veta mer exakt om hur en ferietjänst funkar inom det kommunala avtalsområdet kan ta en kik på filmen här:

Författare

#Arbetstid, #Arbetstidsmodeller, #Bilaga M, #Ferie, #Ferietjänst, #Förtroendearbetstid, #Grundbemanning, #Malmö Stad, #Omsorg, #Reglerad arbetstid, #Semester, #TVU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *