fbpx

Pratar vi friskfaktorer eller fokuserar vi bara på riskfaktorer?

Friskfaktorer på jobbet påverkar och främjar vår hälsa, och bidrar även till att vår hälsa bibehålls och att vi mår bra. De hjälper oss att utvecklas, känna oss engagerade, känna lust och glädje. De bidrar till att vi trivs på jobbet, kan arbeta och uppfylla våra och arbetets mål. Och det är vi alla medvetna om. Men vilka friskfaktorer påverkar oss positivt och får oss att må bra? Eller är vi för fokuserade på allt vi mår dåligt av? Allt som påverkar oss psykiskt och fysiskt negativt? Riskerna som gör att sjukfrånvaron ökar?

Vilka är våra friskfaktorer?

Pratar vi friskfaktorer eller fokuserar vi bara på riskfaktorer? - Maria Sjöström-Fyhr

Innan vi pratar friskfaktorer på jobbet behöver vi bli medvetna om vilka friskfaktorer vi behöver ha. Listan är ganska lång över vad vi behöver för att hålla oss friska. Det är allt från kommunikation, ledarskap, arbetsbelastning, inflytande, kompetensutveckling, trygghet och arbetsklimatet. Självständighet, belöning, hälsa och tydliga roller. Ja, vi behöver så mycket för att må bra. Så vad behöver du ha?

Det är nog väldigt individuellt vad var och en av oss behöver och kanske till och med varierar från vecka till vecka. Eller från dag till dag beroende på hur vi mår just den dagen. Men jag tror vi behöver lite av varje för att påverka vår hälsa och arbetssituation positivt.

  • Att bli lyssnad på, att ha en öppen och tillåten dialog utan att bli nedvärderad.
  • Att få möjlighet att framföra våra åsikter, att få positiv feedback från kollegor, och att vara delaktig påverkar oss.
  • Att dela någorlunda rättvist på arbetsuppgifterna kanske inte alltid är så enkelt eller att alltid ha kontroll över sin arbetssituation.

Vi kan inte göra chefen mer närvarande eller engagerad, men vi behöver framföra det.

Påverkan?

Men vissa friskfaktorer kan vi påverka mer än andra, som tex olika uppdrag eller fortbildningar. Utbildning handlar inte bara om att gå olika kurser eller närvara på olika föreläsningar utan också personlig utveckling där man får lära sig mer om sig själv, hur man är och vem man är. Det handlar om att utveckla och utmana sig själv, satsa mer på sig själv. Och att utmana sig och våga prova något nytt. Det första vi fick höra första dagen på förskollärarutbildningen var att vi blir aldrig fullärda, och jag tror det är så med oss själva också. Det finns alltid något nytt att lära sig om sina förmågor.

Vi kan även påverka hur vi bemöter våra kollegor, hur vi bidrar med ett öppet samtalsklimat, ger positiv feedback och visar respekt för varandra. Vi måste försöka skapa en arbetsmiljö där stress och psykisk ohälsa aktivt och ständigt motarbetas tillsammans med kollegorna.

Vems ansvar?

Friskfaktorer handlar inte bara om vad vi och chefen kan och ska bidra med, utan även miljön runtomkring oss. Det handlar om riskfaktorer som kan göra oss stressade och sjuka och bidrar till att vi blir oengagerade. Om vi stannar upp en stund och bara tittar på omgivningen på förskolan. Hur är det med ventilationen på avdelningen? Lyfter vi alltid barnen upp på skötborden? Har vi bra belysning? Kan vi göra något åt ljudnivån? Hur ser det ut på gården, är den färglös och tråkig? Det är ett dagligt arbete som också ska ta tid ur vår redan stressade arbetsdag. Men så viktig att ändra på för att göra den bra eller åtminstone bättre.

Riskfaktorer handlar givetvis inte bara om miljön, utan allt som påverkar oss negativt. De saker som irriterar oss. Den där kollegan som inte passar tiderna, eller alltid smiter undan med en kopp kaffe. Eller när arbetsansvaret alltid hamnar på en och samma pedagog. När vi gör något bra men ändå inte får någon positiv feedback, eller idéerna en kollega kommer med blir alltid nedröstade eller ignorerade. Hur bemöter vi dessa situationer?

Pratar vi bara om riskfaktorerna och gnäller över dem eller pratar vi om det som gör oss friska, glada och engagerade också? Pratar vi med kollegorna om förändringar som vi tillsammans kan göra? Och ändringar som gärna måste göras så snart som möjligt. Vi ska inte gå till jobbet och känna att stressen är på topp eller att vi mår dåligt innan vi ens öppnar dörren till förskolan.

Författare

#Chef, #Friskfaktorer, #Hälsa, #Ledning, #Riskfaktorer
2 svar på “Pratar vi friskfaktorer eller fokuserar vi bara på riskfaktorer?”
  1. Kan verkligen rekommendera att läsa mer om just Friskfaktorer (finns även en webutbildning) på Suntarbetsliv.se👌

Lämna ett svar