fbpx

Det är inte så många av förskolans aktiviteter som är så omdiskuterade som att cykla på gården.  Det som är så omtyckt av barnen men är desto mindre uppskattat av pedagoger. Cykelfria dagar är ett vedertaget fenomen på förskolor och vi pedagoger hittar på många skäl till att hålla cykelförrådet låst. Att vara ”ute och bara cykla” har mycket lägre pedagogisk status än att ”bara” leka. Jag tror inte det är ofta man planerar en undervisningssituation där cyklarna inkluderas.

Tänka om och tänka nytt

Har ni bara cyklat idag?! - Alma Brnjak

För några år sedan var min förskola med i ett projekt i samarbete med Pedagogiks inspiration Malmö. Projektet gick under namnet ögonblicksforskningen som även Lina har skrivit om. Ögonblickforskningen är en sorts mikroaktionsforskning där jag själv som pedagog observerar, synliggör, reflekterar över, zoomar in och zoomar ut . Utifrån det ska jag tänka om och tänka nytt. Den frågeställningen/vardagssituation jag valde för min ögonblicksforskning var just ”Vad gör barn när de bara cyklar?”.  

Jag reagerade alltid på det uttrycket ”bara cykla” och ville bevisa att cyklandet förtjänar högre status på förskolan. Ögonblicksforskning var en viktig erfarenhet och har därefter lämnat spår på min egen pedagogiska praktik. Generellt tycker jag att cyklarna borde erbjudas och inkluderas i större utsträckning i planerad och spontan undervisning.

En närvarande pedagog på cykel

De iakttagelser jag gjorde då har jag fortfarande med mig när det kommer till cyklar. Vi är oftast bara betraktare i barnens cykellek. Vi står sidan om och fångar sekvenser av sammanhanget. För att kunna observera närmare cyklade jag tillsammans med barnen på en större cykel. Först då kunde jag få mer inblick i helheten.

Jag kommer ihåg upplevelsen av delad glädje och lekfullhet, vinden i håret och glada rop. Jag fick mer förståelse för vilka cyklar var populära och var på gården det fanns stoppunkter eller vändzoner. När jag sedan reflekterade med barnen om att cykla på gården, kom det fram att det viktigaste är vilken kompis man cyklar med. De tyckte också att det var roligt när vuxna var med.

En cykel, målad i ateljén.

Vad gör barn när de bara cyklar?

En allmän uppfattning som jag stött på, är att det är många konfliktsituationen kring cyklar. Det kan ha sin förklaring i att förskolor ofta har ett begränsat antal cyklar. Den andra att inte ha tydliga organisatoriska ramar när till exempel alla avdelningar är ute samtidigt. Cyklar anses som ”besvärliga” och att barnen bara ”bråkar om dem” vilket är ytterst orättvist. Konflikter kan också uppstå om vi vuxna bestämmer regler som att till exempel ”en lämnad cykel är en ledig cykel’. Detta bevisar också att vi inte är närvarande i leken eller visar respekt för barnens lek. För tänk om ett barn parkerar cykel bredvid glasskiosken för att handla glass och när man är tillbaka så är cykeln borta. Eller att man behöver gå på toaletten och är rädd att lämna cykeln. Vårt förhållningssätt och barnens möjlighet till inflytande och delaktighet är avgörande i hur dessa konfliktfyllda situationer kan bli till ett positiv upplevelse istället.

Cyklar erbjuder möjlighet till meningsfullt och livslångt lärande. Bara att ta ut cyklarna ur cykelförrådet är fylld av problemlösningen kring rum, riktning, tyngd, logiskt tänkande. Det kräver samarbete och kommunikation. Hur ska jag göra om jag vill ha en cykel som är parkerad längst bak i förrådet? Eller tänk att kunna backa med ett cykelsläp; är inte det aktivt, motorisk lärande med hela kroppen som följer med hela livet? Under dem observationerna jag gjorde, kunde jag iaktta att barnens användning av begrepp kopplade till matematik och naturvetenskap förekommer i mycket mer meningsfulla sammanhang än till exempel under en samling. Och ändå förekommer det cykelfria dagar. Samlingsfria dagar har jag inte hört talas om.

Cykelpromenad

Avslutningsvis vill jag tipsa om en rolig aktivitet vi brukar ha på förskolan och det är ”cykelpromenader”. Vi cyklar utanför förskolans gård, runt i närområden på cykelbanor, och ibland korsar vi en gata. Behöver knappt nämna så uppskattat är det av barnen! Förutom att få barnen uppmärksamma på trafikregler och säkerhet, är också ett tillfälle att lära sig samarbete, turtagning, uthållighet och problemlösningen.

Så, ut och cykla, vetja!

Författare

#Cykel, #Cykelpromenad, #Cykla, #Närvarande, #Ögonblicksforskning, #Regler, #Undervisa utomhus, #Utelek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *