fbpx

En bra förskola – en till synes enkel formulering men med så mycket komplexitet i sig. Det är inte enkelt att definiera begreppet ”en bra förskola”, även om det verkar vara så lätt att kategorisera en förskola som bra eller mindre bra.  Det kan vi styrka med en enkel Googlesökning. Där hittar vi omdömen om enskilda förskolor som bra och dåliga eller med betygsättning från  en- till  femstjärnor. Dessa skrivna av nöjda eller mindre nöjda vårdnadshavaren någon gång. Det sunda förnuftet säger att det varken är en pålitlig källa eller ett inte legitimt kvalitetsverktyg som granskar den enskilda förskolans kvalitet. Men…

En bra förskola - Alma Brnjak

Problemet är att den lilla anmärkningen vi hittar sitter kvar länge och kan påverka mindre källkritiska läsares omdöme. Till och med skapa ett visst rykte om förskolan. Det som allmänheten kanske inte riktig vet är att förskolans värld formas av ideliga förändringar, omorganisationer, personalomsättning. Samt att båten (läs förskolan) kan ha samma namn, men att hela besättningen tillsammans med kaptenen, är helt utbytt. Så för alla de som efterlyser information om en förskola vill jag ge ett råd!

Gå och hälsa på, skapa en egen uppfattning, ställ frågor utifrån just dina förväntningar och prioriteringar. Magkänslan, även om den inte är vetenskapligt bevisat, har ofta rätt. 

Vikten av sammanhang 

Jag kan tänka mig att huvudrubriken fick tankarna att gå till en specifik förskola. Kanske där du själv arbetat eller en du känner till på något annat sätt. Själv tänkte jag på tiden då jag började arbeta i ett område som bestod av tre förskolor, med en gemensam förskolechef. Jag hade en känsla av att jag hoppade på ett tåg som var i full fart mot ett bestämt mål. Jag kom in i ett sammanhang med gemenskap, kreativitet, arbetsglädje, professionellt förhållningssätt, kollegialt lärande och tydligt ledarskap.

Den sak jag kommer ihåg mest var det tydliga ledarskapet och riktlinjerna om hur ska det vara: vilken kompetens, barnsyn och vilket förhållningssätt som förväntades av medarbetarna. Samt att vi var involverade och delaktiga i alla beslut om förändringar. Precis som mycket som är bra, varade det bara en tid innan beslut om nya organisationsförändringar kom uppifrån. För då skulle man arbeta mer aktivt med likvärdigheten.

I kampen för likvärdigheten kom det ut några vinnare men även förlorare och jag skulle vilja påstå att det blev plus minus noll. Området splittrades och många medarbetare bytte arbetsplats och dessa förskolor blev aldrig mer det de en gång varit. Men, rent informellt, vet jag att det goda rykten följer dem fortfarande.

Hur bra är din förskola? 

Självklart bygger inte förskolans kvalitet på magkänslan, goda minnen eller ett rykte. Utan vi har ett antal verktyg för att systematiskt dokumentera, följa upp och utvärdera kvalitet av förskolans verksamhet på olika nivåer. Systematiskt kvalitetsarbete, termins- och årsanalyser, periodiska kvalitetsgranskningar, föräldra- och medarbetarenkäter är några av dem och skapar säkert en mångfacetterad bild av en förskola utifrån olika perspektiv. 

Jag tänker att det oftast går hand i hand; en förskola som ska tituleras som en bra förskola, ska vara bra på alla nivåer! Som en plats för omsorg, utbildning och utveckling men även som en bra arbetsplats för sina medarbetare. En förskola där man har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och har möjlighet att påverka är oftast en plast som erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Vi vet att det finns många parametrar att förhålla sig till men svaren kan oftast vara ganska logiska och beror på vad man väljer att prioritera.

Några nedslag

Här kommer några stickprov som kanske berättar något om din förskola:

 • Är du nöjd med din arbetssituation, ser du fram emot att gå till ditt jobb dagligen?
 • Känner du att du fortfarande kan utveckla din potential och växa i yrket?  
 • Får du stöd av ledningen och känner du dig uppskattad?
 • Pratar ni om hur mycket personal som är borta idag eller hur många är på plats?
 • Har ni fokus på dagens pedagogiska planering eller handlar det om hur vi ska organisera dagen utifrån våra raster?
 • Tar ni kortsiktiga beslut, dvs ”släcker bränder” eller söker ni hållbara lösningar?
 • Hur välkomnar ni nya kollegor, får de öppning sin första dag eller erbjuder ni dem en lugn start med god introduktion?  
 • Ändrar ni på rutiner för att göra anpassningar utifrån barnens behov?
 • Utgår ni ifrån barnsynen i våra beslutsfattande?
 • Diskuterar ni att utveckla ett förhållningssätt i stället för arbetssätt?
 • Tänker ni ett schema utifrån ett ”rättvisetänk” eller utifrån ni från hur era kompetenser används på bästa sätt?
 • Har ni en samsyn i era pedagogiska antagande?
 • Kan ni ge och ta emot konstruktiv kritik, arbetar ni alla för samma mål, utifrån ert pedagogiska uppdrag?  
 • Skulle ni kunna rekommendera (vilja ha sitt eget barn/barnbarn/något annat barn ni känner) på er förskola?  

Det sista är en kuggfråga, men att byta perspektiv kan ha sin poäng när man pratar om en bra förskola. 

Författare

#Arbetsplats, #En bra förskola, #Förskola, #Förutsättningar, #Ledningsgrupper, #Rektor
2 svar på “En bra förskola”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *