fbpx

Befattning förskoleassistent – hur blev det?

2018 startades ett Branschråd förskola i Göteborgsregionen. Uppdraget var att adressera kompetensförsörjningen av förskolan i regionen. Till utvalda möten bjöds berörda fackförbund in till dialog. Våra, dåvarande Lärarförbundets, åsikter och ståndpunkter lyssnades artigt till men de påverkade knappast slutprodukten i ärendet förskoleassistenter.

Vefattning förskoleassistent - hur blev det? - Helena Lückner

Förskoleassistenter – lösningen?

I ett dokument vi tidigt fick ta del av menade man att tröskeln behövde vara låg in i förskolan. Ett fullkomligt huvudlöst och okunnigt uttalande. Som om förskolan är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd snarare än en läroplansstyrd skolform. Man menade också att möjligheten att införa en ny befattning, utöver förskollärare och barnskötare, ökade möjligheterna att förändra arbetsorganisationen och höja kvalitén i förskolan. Också det ett tämligen oförnuftigt antagande.

Det fanns, på den tiden och säkert fortfarande, en önskan om att tydliggöra kompetenskraven för befattningen barnskötare. Vem som helst kunde anställas som barnskötare och tanken var nog att reda i den röran och kanske, i och med det, höja statusen för yrket. Jag har all respekt för det men inrättandet av en ny befattning var inte rätt väg att gå.

Så kom beslutet

Nåväl. Branschrådet fungerade lite som en tankesmedja. Idéer väcktes men varje kommun förfogade själv över vad som skulle implementeras. Göteborg valde att inrätta en ny befattning 2019 – förskoleassistent.

Arbetsgivaren hävdade vid införandet att de här personerna redan var anställda i förvaltningen, vilket förvisso var sant men det har tillkommit nya under de år som gått. Vår ingång var – ta ansvar för dem som inte har adekvat utbildning men permanenta inte en befattning med så låg kravprofil (500 gymnasiepoäng). Av erfarenhet vet vi att många inte ens har de 500 poängen flera år senare trots att de skulle erbjudas att studera.

Ännu inga annonser – men…

I ärlighetens namn ska jag säga att Förskoleförvaltningen i Göteborg ännu inte annonserar efter förskoleassistenter. Men jag vill också påpeka att året efter införandet påbörjades arbetet med omställning, även kallat tvångsförflyttning, av förskollärare för att nå en budget i balans. Förskollärare ersattes och ersätts fortfarande med billigare arbetskraft vilket innebär barnskötare eller förskoleassistenter. Jag säger inte att det var en plan från början men jag säger inte heller att det inte var det.

Vi har hela tiden hävdat att den här åtgärden handlar om att bemanna förskolan, inte kompetensförsörja. Vi befarade att den nya befattningen skulle komma att användas som en budgetregulator och så blev det.

Men hur har det då blivit i övrigt undrar ni förväntansfullt? Har tröskeln sänkts för en anställning i förskolan?

Egentligen inte, den var lika låg innan. Men vem i hela världen kan ens tycka det är en rimlig idé?

Har kvaliteten höjts? Näppeligen.

Har statusen på barnskötaryrket höjts då? Nja, det vill jag inte påstå. Eller kanske lite.

När allt kommer omkring handlar det om vilken förskola vi vill ha. Eller vilken förskola vi anser oss ha råd med. En får liksom det en betalar för. Men, och det vill jag vara extra tydlig med, när vi kompromissar och låter budget gå före kvalitet är det många som får betala ett väldigt högt pris för det.

Författare

#Barnskötare, #Befattning, #Budget, #Förskoleassistent, #Göteborgs Stad, #Kompetensförsörjning
3 svar på “Befattning förskoleassistent – hur blev det?”
  1. …och i Partille har arbetsgivaren i omgångar försökt följa Göteborgs beslut, men vi fackliga har lyckats bromsa det ogenomtänkta förslaget än så länge. Forts följer..

    1. Fortsätt kämpa! Vill arbetsgivaren ha exempel på varför det är en dålig idé går det fint att kontakta oss.

Lämna ett svar