fbpx

Ett läsår är över, sommarförskolan är igång och vi har redan börjat blicka framåt och planera inför den nya terminen. Övergångar från det ena läsåret till det andra kan ske på olika sätt. Vissa förskolor bestämmer inriktningen i projektet redan under våren. Vissa tillämpar observationsveckor för att sedan rikta in innehållet i undervisningen.

Ett sätt att väcka barnens intresse inför det nya/gamla projektet är ett sommarupppdrag. Ett uppdrag som kan innebära att med sig en sak, ett minne, en bild, en berättelse mm från sommaren, som i sin tur kopplas till det planerade innehållet. Sommaruppdraget kan agera som en brygga mellan det gånga och året framför oss.

Samverkan med hemmet

Sommaruppdraget medför samarbete med barnens familjer. Visa förskolor kallar det för familjeuppdraget och fokuserar mer på samverkan med hemmet.  Vårdnadshavarna blir involverade genom att ta ansvar att uppdraget faktiskt blir utfört.  Men, sommaruppdraget behöver inte vara omtyckt av alla, då det innebär ett åtagande och just under sommaren, när man vill helst inte ha några. Det får inte heller vara något som innebär extra kostnader eller exkluderar på ett eller annat sätt.

Att ha ett sommaruppdrag - Alma Brnjak

En given plats

En viktig förutsättning är att skapa en fysisk plats där sommaruppdraget förvaras. En burk, en flaska, en plastficka, en papperspåse, en ram … beroende på vad uppdraget innebär. Då kan det bli lättare att komma ihåg det. För att sommaruppdraget ska bli en levande del av projektet, är det viktigt att det får en given plats i den pedagogiska miljön. Föremålen från sommaruppdraget blir förhoppningsvis inkluderade i barnens lek, utforskande och lärande. 

Varför sommaruppdraget?

Sommaruppdraget är ett bra sätt att skapa gemenskap i gruppen. Det är ett sätt att bekräfta varje barn, att alla blir sedda och hörda. Varje barn får utrymme för att synliggöra sin unika upplevelse. Det skapar intresse, nyfikenhet och förståelse för varandras olikheter. Just dessa olikheter och variation i sommaruppdraget erbjuder en bred plattform att jobba med. Så många olika trådar, spår och riktningar så många barn finns i gruppen. Det är alltid en spännande resa när man inte vet vart det leder till och hur det kommer att gå till. Om ni nu bestämmer er för att jobba med sommaruppdraget, glöm inte vara med själva. Barnen uppskattar högt när vi är med och delar med av vår egna berättelse.

Berättelser om vatten

Jag kommer gärna ihåg när vi på förskolan bestämde att arbeta med sommaruppdraget inför kommande temat Vatten. Uppdraget var att ta med sig en flaska vatten från någon plats man har besökt under sommaren. I augusti fick vi flaskor med vatten från många olika vattenkällor, från Sverige och utlandet. En vårdnadshavare kom t.ex. med en flaska heligt vattnet från Mekka, som vi fick veta hete zamzam vatten och kunde hela alla sjukdomar.  En flaska med vatten blev inköpt på flygplatsen, med etiketten på ett annat alfabet. En familj samlade regnvatten hemma och flera flaskor med kranvatten landade in. Familjernas engagemang var påtagligt och vi fick höra intressanta berättelsen om varje medhavd flaska vatten. Flaskorna från sommaruppdraget blev ingången i temat om vattnets kretslopp, men det blev så mycket annat på köpet än vi hade tänkt oss från början.  

Så, lycka till om ni bestämmer är för sommaruppdraget för det kan jag varmt rekommendera.

Författare

#Samverkan, #Sommar, #Sommarförskola, #Sommaruppdrag, #Vårdnadshavare

Lämna ett svar